Куюш, 2019

Деңиз Назарова
Сүрөт-күндөлүк
“Куюш” күндөлүгү Нарын-Сырдарыянын социалдык өмүрүн изилдеген илимий топтун ишинин негизинде келип чыккан долбоор тууралуу баяндайт. Илимпоздор чыгармачыл адамдар менен бирге Нарынга аттанып, илимий изилдөөнүн жыйынтыктарын калың эл менен көргөзмө аркылуу бөлүшүү максатын коюшкан. Ушу он күндүн ичинде биз бири-бирибизден көп нерсени үйрөнүп, ой-жүгүртүү менен элестетүү жөндөмдөрүбүздү курчутуп, Нарынды этнографиялык жактан таанып, бир далай көз ирмемдерди чогуу өткөздүк. Бул күндөлүк ошол көз ирмемдердин эң кызыктууларын чагылдырат.