Казалы гидротүйүнү

Бул Казалы гидробөгөтүнүн салынышы жана ишке киришин көрсөткөн тасмаларды Советтик Казакстан тележурналы таркан. Казалы гидробөгөтү Казактсандын Кызылордо дубанынын Казалы районунун Баскара айылында жайгашкан. 1970 жылы ишке кирген гидротосмо Сырдарыянын төмөн агышындагы эң ири гидрокурулуштардын бири. Тасмалар Казакстандын кинофотоаудио кужаттардын архивинен алынган.